Země Živitelka České Budějovice 2016

Cieľom aktivity bola prezentácia Regionálnej antény NSRV SR pre Trnavský kraj na výstave Země živitelka v Českých Budějoviciach 2016. Regionálna anténa počas dvoch dní prezentovala stánok Národnej siete rozvoja vidieka SR, s poskytovaním informácií o činnosti NSRV, ako aj samotnej Regionálnej antény pre Trnavský kraj. Činnosť bola podporená odovzdávaním propagačných materiálov Regionálnej antény a prezentačných materiálov propagujúcich lokálnych výrobcov v Trnavskom kraji.

img_8971 img_8943 img_8941 img_8947 img_8940

Správa z realizácie aktivity je k dispozícii k nahliadnutiu.