Účasť na 6. stretnutí národných sietí v Senci

V dňoch 8.-9.11. sa v Hoteli Senec uskutočnilo 6. stretnutie národných sietí rozvoja vidieka. NSRV bolo hostiteľom tohto podujatia a RA NSRV pre Trnavský kraj sa podieľalo na jeho organizácii. Manažér RA NSRV pre Trnavský kraj zastupoval všetky slovenské antény v prezentácií ich činnosti a úloh v rámci celej NSRV. Zároveň sa na kultúrnom programe prezentovali tradičné remeslá z Trnavského kraja pod záštitou RA NSRV pre Trnavský kraj.

dsc08685 dsc08594

Pre ďalšie informácie prikladáme správu z realizácie aktivity.