Trh regionálnych produktov v Horných Otrokovciach

V dňoch 10. a 11.12.2016 sa v kultúrnom dome v Horných Otrokovciach uskutočnil trh regionálnych produktov, kde sa prezentovali regionálni producenti tradičných domácich výrobkov a regionálne tradície.

Pre bližšie informácie prikladáme správu z realizácie aktivity.