Seminár na aktuálne témy v poľnohospodárstve v Dunajskej Strede

Dňa 29.11. sa v priestoroch Agrárnej komory Slovenska v Dunajskej Strede konal seminár s názvom Aktuálna situácia v poľnohospodárstve. Pre bližšie informácie prikladáme správu z realizácie aktivity.

Seminára sa zúčastnilo takmer 60 beneficientov PRV SR.

1 2