Odborná exkurzia v Poľsku

V dňoch 24.-26. októbra organizovala RA NSRV pre Trnavský kraj odbornú exkurziu do zahraničia zameranú na témy PRV SR 2014-2020. Pre ďalšie informácie je k dispozícii správa z realizácie aktivity.

22 7 10 11 20

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať manažéra RA NSRV pre Trnavský kraj.