Informačný seminár na tému udeľovania štatútov MAS v Trnave

Dňa 14.11. sa v Hoteli Holiday Inn v Trnave stretli zástupcovia občianskych združení, ktorí sa uchádzajú o štatút MAS. Informačný seminár bol zameraný na výzvu č. 20/PRV/2016, v ktorej sa budú podávať žiadosti o schválenie štatútu MAS.

1 4

Pre ďalšie informácie prikladáme správu z realizácie aktivity.