ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 2016

V tejto časti nájdete prehľad zrealizovaných aktivít RA NSRV pre Trnavský kraj.