Trh regionálnych produktov v Dolných Salibách

V nedeľu 3.12.2017 sa v kultúrnom dome v Dolných Salibách uskutočnil trh regionálnych produktov, kde sa prezentovali regionálni producenti tradičných domácich výrobkov a regionálne tradície. Informácie o priebehu nájdete tu.