ŠKOLENIE PRE MAS/VSP K IMPLEMETNÁCIÍ CLLD

V dňoch 27. – 28.7.2017 sa v Banskej Bystrici konala konferencia na tému implementácie CLLD pre Mieste akčné skupiny a Verejno-súkromné partnerstvá. Za Regionálnu anténu Trnavského kraja bol prítomný regionálny koordinátor Ing. Tomáš Galbavý. Priebeh konferencie dokumentuje Správa z realizácie aktivity.