LEADERFEST 2018

V dňoch 22. – 24. mája 2018 sa v českom meste Rožnov pod Radhoštěm konal tradičný vidiecky festival LEADERFEST 2018, ktorého sa zúčastnili i zástupkyne RA NSRV SR pre Trnavský kraj.

Toto podujatie poskytlo priestor na šírenie informácií o príkladoch dobrej praxe v rámci problematiky LEADER/CLLD a na výmenu skúseností zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka najmä z Čiech, zo Slovenska, Poľska a Rakúska.

O priebehu aktivity sa bližšie dočítate v Správe z realizácie aktivity.