II. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov

Dňa 25.3.2017 organizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj II. Dunajskostredský klobásový festival. Správu z realizácie aktivity nájdete tu.