ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 2017

V tejto časti nájdete prehľad zrealizovaných aktivít RA NSRV pre Trnavský kraj