Workshop – Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou pre Nitriansky kraj organizovala dňa 19.2.2018 v Hoteli MIKADO v Nitre workshop na tému „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“. Cieľom informačného workshopu bolo poskytnutie informácií týkajúcich sa výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Workshop bol určený predovšetkým zástupcom miestnych akčných skupín so štatútom v aktuálnom programovom období.

Priebeh workshopu dokumentuje Správa z realizácie aktivity.