VÝSTAVA REGION TOUR EXPO TRENČÍN 2018

RA NSRV SR pre Trnavský kraj sa s cieľom prezentácie svojej činnosti a MAS z Trnavského kraja zúčastnila 7. výstavy cestovného ruchu regiónov „Region Tour Expo 2018“, ktorá sa konala počas dvoch májových dní (11. – 12. mája 2018) na výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Bližšie je aktivita zdokumentovaná v Správe z realizácie aktivity.