SEMINÁR NA TÉMU MOŽNOSTI ROZVOJA V POĽNOHOSPODÁRSTVE V DUNAJSKEJ STREDE

25. apríla 2018 zrealizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj informačný seminár, ktorého cieľom bolo poskytnutie aktuálnych odborných informácií najmä o priamych platbách a možnostiach čerpania podpôr z neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020 a taktiež o príslušných otázkach pozemkového práva a integrovanej produkcii v ovocinárstve, zeleninárstve a potravinárstve.

Bližšie informácie uvádzame v správe z realizácie aktivity.