ZREALIZOVANÉ AKTIVITY 2018

V tejto časti nájdete prehľad zrealizovaných aktivít RA NSRV SR pre Trnavský kraj.