„Zlepšenie hodnotenia PRV založené na evidencii s ohľadom na ex-post“

Dňa 24.11. 2020 sa v on-line priestore (prostredníctvom platformy ZOOM) konal workshop s názvom „Zlepšenie hodnotenia PRV založené na evidencii s ohľadom na ex-post“.  Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.