Zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2

Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala online vzdelávaciu aktivitu „Zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2“, ktorá sa konala 4. 3. 2022.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Online pracovné stretnutie bolo zamerané na zjednodušenie procesov MAS v rámci podopatrenia 19.2 a základné parametre výzvy pre podopatrenie 19.4 z PRV SR 2014 – 2022, čo umožní RA NSRV SR slúžiť ako kontaktný bod pre MAS a tak následne dopomôcť MAS k efektívnej implementácii opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2022.