Země Živitelka 2022

V dňoch 27. – 30.8. (sobota – utorok) sa zástupcovia RA NSRV SR pre Trnavský kraj Mgr. Silvia Ilková a Ing. Štefan Ilko zúčastnili medzinárodného agrosalónu Země živitelka 2022.

Výstavný priestor Národnej siete rozvoja vidieka SR sa už tradične nachádzal v pavilóne T1 a bol súčasťou spoločnej expozície Ministerstva zemědělství ČR a organizácií spadajúcich do jeho pôsobenia. Počas štyroch dní zástupcovia trnavskej antény prezentovali činnosť RA NSRV SR pre Trnavský kraj prostredníctvom poskytovania informácií, informačných letákov a publikácií, ale taktiež i zaujímavými propagačnými predmetmi.