„WORKSHOP PRE MAS – HODNOTENIE STRATÉGIE LEADER/CLLD“

Dňa 27.10. 2020 sa v on-line priestore (prostredníctvom platformy ZOOM) konal workshop s názvom “WORKSHOP PRE MAS – HODNOTENIE STRATÉGIE LEADER/CLLD“. Workshop bol tematicky určený najmä pre zástupcov MAS, obcí a podnikateľov z Trnavského kraja. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.