Vzdelávacia aktivita „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj usporiadala online vzdelávaciu aktivitu s názvom „Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie“, ktorá sa konala v 8.9.2022 v online prostredí prostredníctvom platformy ZOOM.