„VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“

Dňa 7.12. 2020 sa v on-line priestore (prostredníctvom platformy ZOOM) konal workshop s názvom „VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1“.  Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.