Výstava Tradície slovenského vidieka

RA NSRV SR pre Trnavský kraj sa zúčastnila výstavy Tradície slovenského vidieka, ktorá sa konala v priestoroch výstaviska Agrokomplex v v Nitre v dňoch 19. – 22.8.2021.

Aktivitu dokumentuje Správa z realizácie aktivity.