VÝSTAVA AGROKOMPLEX 2019

RA NSRV SR pre Trnavský kraj sa zúčastnila 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa konala 22. – 25. 08. 2019 v Nitre. V priestoroch pavilónu F v rámci Expozície NSRV SR sa za Trnavský kraj prezentovali štyri miestne akčné skupiny, a tiež svoje umenie predvádzal drotár z Leopoldova. Kultúrny program NSRV SR obohatilo i vystúpenie FS Brežáci.