Virtuálna exkurzia

Napriek nepriaznivej situácii a ťažkostiam, ktoré spôsobuje celosvetová pandémia COVID-19 vám prinášame virtuálnu exkurziu na päť miest realizácie výnimočných projektov v trnavskom kraji, ktoré boli financované z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Virtuálna exkurzia obsahuje krátky opis projektu, 3D model predmetu projektu s fotografiami dôležitých prvkov a video z vtáčej perspektívy, ktoré dotvára celkový obraz o projekte.

Vychutnajte si v pohodlí vášho domova túto exkurziu a prehliadnite si zaujímavé projekty:

  1. Žiadateľ: SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., názov projektu: Modernizácia technológie  – cukrovar Sereď
  2. Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Žlkovce – Ratkovce, názov projektu: Zvýšenie efektivity živočíšnej výroby
  3. Žiadateľ: Obec Hoste, názov projektu: Obnova kultúrneho domu, zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strešného plášťa
  4. Žiadateľ: Obec Rohov, názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu
  5. Žiadateľ: Obec Koplotovce, názov projektu: Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce