Videokonferencia „LEADER na Slovensku v rokoch 2021 – 2027“

Dňa 23.4.2021 NSS MAS usporiadalo videokonferenciu s názvom „LEADER na Slovensku v rokoch 2021 – 2027 AKO ĎALEJ?“ s cieľom spoločnej konzultácie pripraviť podmienky implementácie LEADER v programovom období 2023 – 2027 v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.