VIANOČNÉ TRHY

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj spolu s obcou Cífer zorganizovala 15. 12. 2018 tradičné vianočné trhy. Podujatie oslovilo veľa návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia najmä bohatými remeselnými trhmi a zaujímavým kultúrnym programom.

Bližšie informácie sa dočítate v Správe z aktivity.