VIANOČNÉ TRHY

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj spolu s obcou Gáň zorganizovala 7. 12. 2019 tradičné vianočné trhy. Podujatie oslovilo veľa návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia najmä bohatými remeselnými trhmi a zaujímavým kultúrnym programom.