Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Dňa 24.9. 2020 sa v priestoroch hotela Holiday INN v Trnave konal seminár s názvom „Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD“. Seminár bol tematicky určený najmä pre zástupcov MAS, obcí a podnikateľov z Trnavského kraja. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.