„Školenie MAS k aktualizácii stratégie CLLD“

Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala dňa 17.6.2022 online vzdelávaciu aktivitu s názvom „Školenie MAS k aktualizácii stratégie CLLD“.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Online školenie bolo zamerané na prezentovanie aktualizácii stratégie CLLD. Aktivita bola primárne určená pre MAS. Aktivitu organizovala CJ NSRV SR, lektormi boli zamestnanci RO pre PRV SR 2014 – 2022 a PPA.