Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala online vzdelávaciu aktivitu s názvom „Školenie k výzve č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“. Aktivita sa konala 9.3.2022.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Online školenie bolo zamerané na prezentovanie aktuálneho znenia výzvy č. 52/PRV/2022, zodpovedanie aj vopred zaslaných otázok, čo umožní RA NSRV SR kvalitnejšie poskytovať poradenstvo pre beneficientov PRV SR 2014 – 2022.

Aktivita bola primárne určená pre RA NSRV SR. Aktivitu organizovala CJ NSRV SR, lektormi boli zamestnanci RO pre PRV SR 2014 – 2022 a PPA.