„Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“ pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa za Trnavský kraj v spolupráci s RA pre Trenčiansky kraj organizovala Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja, ktoré sa konalo 24. a 25. 9. 2018 v Chateau Krakovany.

Podrobnosti o priebehu školenia nájdete v Správe z aktivity.