Propagačné aktivity RA NSRV SR pre Trnavský kraj zrealizované v roku 2019

Počas roka 2019 trnavská anténa účastníkom aktivít a návštevníkom propagačných podujatí poskytovala informačné letáky RA NSRV SR pre Trnavský kraj a členom NSRV SR z Trnavského kraja boli v decembri 2019 zaslané poštou stolové jednotýždňové kalendáre na rok 2020, ktoré prezentujú PRV SR 2014 – 2020, činnosť trnavskej antény a zaradené fotografie propagujú i regióny miestnych akčných skupín v rámci Trnavského kraja.

Náhľad kalendára Vám prinášame v priloženom súbore.