Propagačné aktivity RA NSRV SR pre Trnavský kraj zrealizované v roku 2018

Počas roka 2018 trnavská anténa zabezpečila nový banner, ktorý obsahuje aktuálne kontaktné informácie a je prezentovaný na jednotlivých aktivitách antény. Ďalej účastníkom aktivít a návštevníkom propagačných podujatí poskytovala informačné letáky RA NSRV SR pre Trnavský kraj a členom NSRV SR z Trnavského kraja boli v decembri 2018 zaslané poštou stolové jednotýždňové kalendáre na rok 2019, ktoré prezentujú PRV SR 2014 – 2020, činnosť trnavskej antény a zaradené fotografie propagujú i regióny miestnych akčných skupín v rámci Trnavského kraja.

Náhľad kalendára Vám prinášame tu.