Pracovné stretnutie „Kritériá pre výber projektov MAS“

Dňa 30.11. 2021 Národná sieť rozvoja vidieka SR usporiadala online pracovné zasadnutie „Kritériá pre výber projektov MAS“.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila regionálna koordinátora Mgr. Silvia Ilková.

Cieľom aktivity bolo oboznámiť účastníkov stretnutia s kritériami pre výber projektov MAS.