PÁLENIE JÁNSKYCH OHŇOV

Dňa 22.6.2019 organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s obcou Horné Otrokovce tradičné regionálne podujatie s názvom Pálenie Jánskych ohňov. Podujatie bolo zamerané na propagáciu regionálnych špecialít, domácich produktov a kultúry. Viac o podujatí si môžete prečítať v priloženej Správe z aktivity.