Regionálna anténa pre Trnavský kraj plánuje realizovať v roku 2016 množstvo aktivít, ktorých podrobnejší prehľad nájdete tu. Z dôvodu organizačných zmien na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR budú aktivity plánované v […]