Online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER

Dňa 4.3.2021 usporiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER – prvú časť. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.