„Online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER V.“

Dňa 1.6.2021 usporiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER – piatu časť. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.