„Online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER IV.“

Dňa 7.5.2021 usporiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER – štvrtú časť. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.