Online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER III.

Dňa 19.4.2021 usporiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER – tretiu časť. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.