Online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER II.

Dňa 24.3.2021 usporiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky online zasadnutie pracovnej skupiny LEADER – druhú časť. Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.