On-line seminár „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2022“

V dňoch 12. – 13.10. 2021 usporiadala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj on-line informačný seminár na tému „IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU V RÁMCI PRV SR 2014 – 2022“.

Pre bližšie informácie prikladáme Správu z aktivity.