ODBORNÝ WORKSHOP „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“

RA NSRV SR pre Trnavský kraj spolu s nitrianskou anténou zrealizovala dňa 03. 12. 2018 v Nitre-Dolných Krškanoch workshop zameraný na aktuálnu problematiku MAS.
Podrobnejšie informácie prináša Správa z aktivity.