„ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 58/PRV/2022 a Č. 59/PRV/2022“

RA NSRV SR pre trnavský kraj usporiadala online vzdelávaciu aktivitu “ ODBORNÝ SEMINÁR K VÝZVE Č. 58/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 – INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV A Č. 59/PRV/2022 PRE PODOPATRENIE 8.5 – INVESTÍCIE DO ROZVOJA LESNÝCH OBLASTÍ A ZLEPŠENIA ŽIVOTASCHOPNOSTI LESOV PRV SR 2014 – 2022″.

Za Regionálnu anténu NSRV SR pre Trnavský kraj sa on-line stretnutia zúčastnila a zároveň uvítala účastníkov aktivity koordinátora Mgr. Silvia Ilková.