ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – ČR/NEMECKO

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj realizovala v dňoch 8. – 11. 10. 2019  zahraničnú odbornú exkurziu do Českej republiky a Nemecka. Jej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe, ktoré sa nachádzajú v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE.