Odborná exkurzia do Chorvátska 2022

Cieľom odbornej exkurzie do Chorvátska, ktorú v dňoch 27. – 29. septembra zrealizovala RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, boli úspešne zrealizované projekty v regióne MAS LIKA a prehliadku príkladov dobrej praxe v regióne hostiteľskej MAS.

Organizátori zaznamenali množstvo pozitívnych ohlasov na priebeh exkurzie, vzájomnú komunikáciu s chorvátskymi partnermi a výber navštívených projektov.