O NÁS

Občianske združenie Obviam regio bolo založené v roku 2004 za účelom zvýšenia informovanosti o možnostiach využívania fondov Európskej Únie a odbornej pomoci pre čerpanie fondov pre verejný a súkromný sektor.

Združenie vyvíja od svojho vzniku všestranné aktivity zamerané na podporu trvalo-udržateľného rozvoja Slovenska s dôrazom na rozvoj ľudského potenciálu, ochranu prírodných, duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie a prepájanie verejno-súkromných partnerstiev pre efektívne a dlhodobé riešenie problémov regiónu. Hlavným cieľom Obviam regio je poskytnúť klientom plnú podporu a poradenstvo pri realizácii svojich projektových zámerov a tým dosiahnuť rozvinutie ich potenciálu.

V občianskom združení Obviam regio  pôsobia odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov využívajúcich predvstupovú pomoc Európskej únie, podporné nástroje zo štátneho rozpočtu, priamu finančnú pomoc Európskej únie a jej členských krajín. Naši odborníci majú skúsenosti s prípravou projektov v Slovenskej republike ako aj s pôsobením a prípravou projektov v krajinách Európskej únie a pristupujúcich krajín. Občianske združenie Obviam regio je združením odborníkov, ktoré aktívne pracuje na neustálom zlepšovaní znalostí a zručností svojich spolupracovníkov, rozvoji profesionality a prístupu ku klientovi.

V súčasnosti má občianske združenie Obviam regio dostatočne bohaté, odborné a praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti poradenstva, tvorby a úspešnej implementácie projektov investičného i neinvestičného zamerania a v neposlednom rade aj s úspešnou organizáciou vzdelávacích kurzov a workshopov.

Projektoví manažéri združenia spracovali v predchádzajúcom období viac ako 400 projektov v rámci programového obdobia 2004-2006 a programového obdobia 2007-2013.

Združenie sa v súčasnosti aktívne venuje implementácii schválených projektov a príprave ďalších žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programového obdobia 2014-2020, vytvára aktívne partnerstvá v oblasti regionálneho rozvoja, rozvoja výskumu a vývoja.

Okrem uvedených aktivít je združenie členom Národnej vidieckej siete SR ako regionálna anténa NSRV pre Trnavský kraj. Aktivity združenia smerujú tiež do výskumných a činností v oblasti inovatívnych agroproduktov, alternatívnych zdrojov energie, kde je aktívnym spracovateľom odborných výskumných štúdií a analýz.