ČLENSTVO V NSRV SR

V prípade záujmu stať sa členom NSRV SR je potrebné vyplniť nasledovnú prihlášku a poslať ju na našu kontaktnú adresu:

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Obviam regio, o.z.

Piaristická 2

949 01 Nitra

prípadne sken na ilkova@obviamregio.sk

Taktiež si môžete pozrieť aktuálnu databázu členov NSRV SR v Trnavskom kraji.