AKTUALITY

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika / Nemecko

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnymi anténami NSRV SR pre Nitriansky a Trenčiansky kraj organizuje v dňoch 8. – 11. októbra 2019 odbornú exkurziu na území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE.
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“

RA NSRV SR pre Trnavský kraj Vás v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj pozýva na informačný seminár „Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore“, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2019 v Hoteli HOLIDAY INN v Trnave. 

Viac informácií o seminári nájdete v priloženej pozvánke.

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Galanta organizuje Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta, ktorá sa bude konať dňa 4.10.2019 v kultúrnom dome v obci Kráľov Brod. 

Program konferencie nájdete v priloženej pozvánke.

Země Živitelka 2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva navštíviť 46. ročník medzinárodného agrosalónu Země Živitelka 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. – 27.8.2019 v Českých Budějoviciach. Svoje zastúpenie na agrosalóne bude mať aj CJ NSRV SR s regionálnymi anténami.

Agrokomplex 2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2019, ktorá sa už tradične bude konať v dňoch 22. – 25.8.2019 v Nitre. Radi Vás uvidíme v pavilóne F s názvom“Spolu rozvíjame vidiek“, kde sa budú okrem iného prezentovať aj MAS/VSP z celého Slovenska.

Pálenie Jánskych ohňov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v spolupráci s obcou Horné Otrokovce pozýva na tradičné regionálne podujatie s názvom Pálenie Jánskych ohňov, ktoré sa uskutoční 22. júna 2019 od 14.00 v obci Horné Otrokovce .

Študijná cesta do Poľska

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na študijnú cestu do Poľska.

Termín konania: 14. – 15. marec 2019

Odchod: Nitra (parkovisko pred Agroinštitútom)

Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých a malých farmárov.

Registrácia účastníkov bude uzatvorená dňa 06.03.2019 o 11.00 hod.. Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste nájdete na stránke http://nsrv.sk/?pl=18&article=1872.

 
Informačný seminár „Aktuálne témy v poľnohospodárstve“

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár Aktuálne témy v poľnohospodárstve, ktorý sa uskutoční 12. marca 2019 v Hoteli RELAX INN v Šoporni. Cieľom semináru je pomôcť prijímateľom NFP z podopatrení PRV 2014 – 2020 k lepšej implementácii programu.

Viac informácií o seminári nájdete v priloženej pozvánke.

 
IV. Dunajskostredský klobásový festival

Pozývame Vás na tradičný regionálny festival zameraný na propagáciu kvalitných mäsových produktov, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 od 11:00 pred Mestským kultúrnym strediskom v Dunajskej Strede.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 
Pozvánka na Vianočné trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás v  spolupráci s obcou Cífer pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 15.decembra 2018 od 13.00 do 20.00 v obci Cífer.

Program podujatia je súčasťou pozvánky .

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

 
Pozvánka na odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s nitrianskou anténou Vás pozýva na odborný workshop „Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD“, ktorý sa uskutoční 3. decembra 2018 v kongresovej sále Hotela Viliam Fraňo v Nitre – Dolných Krškanoch.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke .

 
Pozvánka na „Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta Vás pozývajú na „Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta“, ktorá sa uskutoční 5. 10. 2018 v Kultúrnom dome v obci Kráľov Brod.

Viac informácií sa nájdete v pozvánke.

Pozvánka na dvojdňové školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

RA NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozývajú na „Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020“, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. – 25. septembra 2018 v Chateau Krakovany. Cieľom je zaškoliť zástupcov MAS z Trnavského a Trenčianskeho kraja k práci v systéme ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre verejnú a neverejnú časť.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

 
Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj v spolupráci s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj organizuje v dňoch 5. – 8. septembra 2018 odbornú exkurziu do Slovinska – do územia MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije.

Tematicky je zameraná na vidiecky cestovný ruch a úspešne zrealizované rozvojové projekty, LEADER a projekty spolupráce. Súčasťou programu je aj medzinárodné podujatie „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke .

 
Účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj sa v mesiaci august plánuje zúčastniť dvoch výstav zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Prvou výstavou je AGROKOMPLEX 2018, ktorá sa koná v Nitre v dňoch 16. – 19.8.2018. Národná sieť rozvoja vidieka SR bude prezentovaná v pavilóne F.

Následne sa Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj zúčastní výstavy Země Živitelka v Českých Budějoviciach v dňoch 27. – 28.8.2018.

 
Študijnú cestu do Rakúska
„Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe“

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2018 odbornú študijnú cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska. Srdečne Vás pozývame na túto študijnú cestu.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom nasledovné: ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných zariadení. V prípade Vášho záujmu je potrebné potvrdiť Vašu účasť a zaslať prihlášku najneskôr do 13. 06. 2018 do 15:00 hodiny e-mailom na torokova@arvi.sk.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1672

Študijná ceste pre včelárov

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností v oblastí včelárstva, inovácie a príklady dobrej praxi na včelárskej farme.

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie*, stravu, dopravu a vstup do vybraných objektov. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 08. 06. 2018 do 12:00 hod. e-mailom na kostal@arvi.sk.

Viac informácii nájdete na stránke: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1670

Výstava REGION TOUR EXPO 2018

RA NSRV SR sa v dňoch 11. – 12.5.2018 zúčastní 7. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Zástupcovia RA NSRV SR budú v zastúpení Trnavského kraja prezentovať nie len svoju činnosť ale aj REGION TRNAVA ako celok. 

Viac informácií o pripravovanej výstave nájdete na http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=474&ItemID=131.

Tešíme sa na Vás.

 
Pozvánka na seminár „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“

RA NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na informačný seminár k možnostiam rozvoja v poľnohospodárstve, ktorý sa uskutoční dňa 25. 04. 2018 v Dunajskej Strede. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.

 
Pozvánka na III. Dunajskostredský klobásový festival – Trh regionálnych produktov

RA NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na regionálne podujatie, ktorého cieľom je prezentácia kvalitných lokálnych produktov. Uskutoční sa 10. marca 2018 (v sobotu) v Dunajskej Strede so začiatkom o 9-tej hod.

Počas dňa bude prebiehať zaujímavá súťaž vo výrobe klobás na základe rôznych receptúr a jej priebeh spestria vystúpenia miestnych ľudových umelcov.

Viac informácií nájdete v našej pozvánke.

 
Workshop: Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľujú pozvať na informačný workshop s názvom „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“. Workshop sa uskutoční dňa 19. 02. 2018 v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01  Nitra so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 15. 02. 2018 jedným z  možných spôsobov: e-mailom na stankovianska@obviamregio.sk   alebo na telefónnom čísle: 0902 541 346.

Viac informácií nájdete v pozvánke na workshop.